ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών»

CPV: 37535200-9, 31527200-8, 31523200-0
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 81874

 

Κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού