Τα δείγματα ελήφθησαν στις περιοχές ΚΥΒΕΡΙ, ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙ, ΠΡΟΣΥΜΝΗκαι οι τιμές των αποτελεσμάτων, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017.
 
Ο Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους - Μυκηνών
Γιάννης Καχριμάνης
διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.