Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:15 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω προθεσμιών εργασιών προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του υπ’αρίθ. 20639/26-11-2019 ενημερωτικού σημειώματος με θέμα την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος
οικοπέδου στον οικισμό Μύλων του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
2] Επί του από 4-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου και
Αγροτικής Παραγωγής σχετικά με την υλοτομία ενός [1] πεύκου στην Κοινότητα Σκαφιδακίου.
3] Επί της υπ’αρίθ. 262/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την
επαναχορήγηση ή μή άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο «YAZ MUSIC
HALL” που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Νέας Κίου – Ναυπλίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών