Τα δείγματα ελήφθησαν στις περιοχές ΑΡΓΟΣ, ΝΕΑ ΚΙΟΣκαι οι τιμές των αποτελεσμάτων, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017.

 
 


 
Ο Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους - Μυκηνών
Γιάννης Καχριμάνης

διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.