Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Περί καταργήσεως ή μη του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαναού και Βασ. Σοφίας (Πλατεία Αγίου Πέτρου) στην Κοινότητα Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 61/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) - εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.
2. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 192/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
3. Περί εκμισθώσεως δύο χώρων εμβαδού 20 τ.μ. εκάστου, για την τοποθέτηση δύο τροχήλατων ξύλινων καντινών, στο χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών και στο θησαυρό του Ατρέα αντίστοιχα, στην κοινότητα Μυκηνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
4. Περί εγκρίσεως λύσεως της μισθώσεως του ακινήτου που ευρίσκεται στην οδό Αρχαίας Βουλής αριθ. 23 στο Άργος, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Δήμος για εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού ξενάγησης - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
5. Περί μισθώσεως αίθουσας στο νότιο τμήμα της πόλης του Άργους για χρήση δημοτικού γυμναστηρίου - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
6. Περί μισθώσεως οικοπέδου στην πόλη του Άργους για χρήση πάρκινγκ - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
7. Περί χορηγήσεως άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
8. Περί χορηγήσεως άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2018 - 2019» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μικρά τεχνικά έργα Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί εγκρίσεως του 4ου Α.Π.Ε. και του 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή-στατική ενίσχυση δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Επιστέγαση υποστέγου δημοτικού σχολείου Ινάχου, β)Αποκατάσταση πρώην δημοτικού σχολείου Χούνης και γ)Σημειακές παρεμβάσεις στην Καρυά - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
Θέματα Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης:
16. Περί παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Σκαφιδακίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
17. Περί εγκρίσεως ενστάσεων που αφορούν τη κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Μύλων του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
Ορισμός Επιτροπών:
18. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων απ’ ευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) για το έτος 2020 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19. Περί ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για την διεξαγωγή κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2020 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
20. Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 7 Π.Δ. 270/81 για το έτος 2020- εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
21. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και δύο ως αναπληρωματικών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας προς εκποίηση - εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Άργους - Μυκηνών για το έτος 2020 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
22. Περί συστάσεως επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995) για το έτος 2020 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
23. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κιου, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 988-31/8/2002 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
Τρέχοντα θέματα:
24. Επί της από 25-11-2019 αιτήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ.κ. Νεκταρίου, ως Προέδρου του εδρεύοντος στον οικισμό «ΖΟΓΚΑ» της Κοινότητας Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ – ΖΟΓΚΑΣ ΑΡΓΟΥΣ» για την παραχώρηση της χρήσεως, άνευ ανταλλάγματος, του πεπαλαιωμένου και μη λειτουργούντος κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Ζόγκας Ελληνικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μουσείου φυσικής ιστορίας - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
25. Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2019 - 2020 από τον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό Άργους, Δήμου Άργους-Μυκηνών, κατόπιν αιτήσεων γονέων - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
26. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: οικ. 12/2-1-2020 εγγράφου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Αργολίδας για το έτος 2020 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
27. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
28. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος