Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του υπ’αρίθ. 20325/24-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για κέντρο διανομής και αποθήκευσης πάγου σε οικόπεδο στην περιοχή «ΚΙΟΣΚΙΑ» εκτός σχεδίου πόλεως Ν. Κίου και επί Δημοτικής οδού.
2] Επί του από 24-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου σε οικόπεδο επί Δημοτικής οδού εντός ορίων οικισμού Ν. Ηραίου [ΧΩΝΙΚΑ].
3] Επί του από 15-1-2020 ενημερωτικού σημειώματος της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής σχετικά με την υλοτομία δύο [2] δέντρων [Λεύκες] στην Κοινότητα Νεοχωρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών