Σας προσκαλούμε την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Αργους-Μυκηνών Οικονομικού έτους 2020.
2] Εγκριση πρακτικού Νο 4 για την << Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε.Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών
3] Διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο βεβαιωθέντος ποσού τροφείων παιδικών σταθμών σχολικού έτους 2019-2010.
4] Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. , τελών ύδρευσης Κοινότητας Φρέγκαινας και Καρυάς.
5] Χορήγηση παροχής ρεύματος για τους σηματοδότες στον κόμβο Ινάχου-Σιμιτζοπούλου-έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής.
6] Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος στο κτίριο Δανόπουλου του 1ου παιδικού σταθμού Αργους- έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής.
7 ]Περί συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Αργους-Μυκηνών στην 5η έκθεση βιβλίου και γαλλοφωνίας στην πόλη Αμπεβίλ της Γαλλίας και έγκρισης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης υπαλλήλου.
8] Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
9] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30Ν.1650/86 όπως ισχύει στη ΔΕΥΑ Αργους –Μυκηνών ( Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. ) και στο Δήμο Αργους Μυκηνών στη θέση << ΣΕΡΕΜΕΤΙ>> Δήμου Αργους –Μυκηνών Νομού Αργολίδας.
10] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2860/14-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Πετρούλας Παπαγεωργίου.
11] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2530/12-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Αθανασίας Τσακίρη.
12] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2777/14-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Αναστασίου Ντεβέ.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών