Σας προσκαλούμε την 28 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων

[Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1] Επικύρωση πρακτικού εκμίσθωσης Καντινών Κοινότητας Μυκηνών, Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Επικύρωση πρακτικού μίσθωσης πάρκινγκ –στάθεμυσης αυτοκινήτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών