Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του υπ’αρίθ. 2140/28-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών με ψυκτικό θάλαμο στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους στη θέση «Άκοβα» ή «Λειβαδιτέϊκα» και επί δημοτικής οδού.
2] Επί του υπ’αρίθ. 1272/28-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο παραγωγής προϊόντων σφολιάτας στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους στη θέση «Άκοβα» και επί αγροτικής οδού.
3] Επί του από 28-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα εστιατόριο «ΗΡΑΙΟΝ» της Κοντού Μαρίας επί της οδού Μυκηνών αριθ. 9 του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
4] Επί του από 19-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών σχετικά με συμπλήρωση της σήμανσης με διαγράμμιση με συνεχή κίτρινη γραμμή επί της οδού Κορίνθου στα σημεία που διασταυρώνεται με την οδούς Νιόβης και Περσέως στην πόλη του Άργους


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών