«Διανομή συσσιτίου στις οικίες των δικαιούχων του κοινωνικού

μαγειρείου από τον Δήμο Άργους Μυκηνών»
Στα πλαίσια των νέων μέτρων της κυβέρνησης για απαγόρευση της
άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών,

ανακοινώνουμε πως αύριο Δευτέρα
23/3 και μέχρι την λήξη του μέτρου, οι δικαιούχοι του συσσιτίου του
κοινωνικού μαγειρείου του Δήμου Άργους Μυκηνών θα παραλαμβάνουν
το συσσίτιο στην οικία τους από τους υπαλλήλους του Βοήθεια στο σπίτι.