Άργος, 6/5/2020 

Αριθ. Πρωτ. 6551

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτριος Καμπόσος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  που τηρείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος