Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων και βλάστηση τα οποία εμποδίζουν  ή κρίνονται επικίνδυνα για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.


Γι’ αυτό στα πλαίσια εφαρμογής της Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας καλούνται οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν  πέραν των ιδιοκτησιών τους τα κλαδιά η αυτοφυής βλάστηση κ.λ.π.
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Άργους-Μυκηνών επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών κατά των μη συμμορφούμενων, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλαδιών δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια ευθύνης συντήρησης του επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

Άργος, 08-05-2020    
Εκ του Δήμου