Σας προσκαλούμε  την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ.θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ  (ΦΕΚ  55/11-3-2020  τεύχος  Α ́)  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με ταπαρακάτω θέματα:

1] Επί του υπ’αρίθ. 8431/2-7-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους –Μυκηνών  σχετικά με την επικαιροποίηση εγκεκριμένης προσωρινή εισόδου –εξόδου για νέα εγκατάσταση «Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών & μοκετών» Επωνυμίας: Αθανάσιος Γαλατάς.

2] Επί του από υπ’αρίθ. 9949/3-7-2020εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους –Μυκηνών  σχετικά με την προσωρινή  έγκριση εισόδου –εξόδου για νέο βιοτεχνικό –βιομηχανικό κτίριο για την δραστηριότητα «Επεξεργασία και τυποποίηση φρούτων –λαχανικών γεώμηλων και αποθήκευση ψύξη στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους, στη θέση «Χαλέπα» και επί αγροτικής οδού.

3]  Επί  του  υπ’αρίθ.  10563/7-7-2020  ενημερωτικού  σημειώματος  της  Δ/νσης  Υπηρεσίας  Δόμησης,  Περιβάλλοντος, καθαριότητας και Πρασίνου  –Τμήμα Δόμησηςμε θέμα την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Καπαρελίου του Δήμου Άργους –Μυκηνών.

4] Αίτημαγια χορήγηση άδειας στάσης και στάθμευσης  των οχημάτων των πελατών Ξενοδοχείου«Απόλλων»στην πόλη του Άργους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος

Δήμαρχος Άργους –Μυκηνών