Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί (διεξαχθεί), δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Έγκριση του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Άργους – Μυκηνών των Ν.Π.Δ.Δ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2020 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Έγκριση αναμόρφωσης του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Άργους – Μυκηνών των Ν.Π.Δ.Δ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2020 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί εγκρίσεως της Δ΄ 2019 και Α΄ και Β΄ 2020 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
7. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
8. Περί χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πρώην δημοτικού σχολείου Χούνης» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εκτελέσεως του έργου: «Μετατροπή Διοικητηρίου Δ.Ε. Κουτσοποδίου σε πολύ-λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο ΚΕΠ» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2ο έργο» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στον Αχλαδόκαμπο (πρώην Δημοτικό κατάστημα) - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Πεζοδρόμων Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Περί επικαιροποιήσεως εγκεκριμένης προσωρινής εισόδου - εξόδου για νέα εγκατάσταση «Υπηρεσίες Καθαρισμού χαλιών και μοκετών» επωνυμίας: “Αθανάσιος Γαλατάς” - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για νέο βιοτεχνικό – βιομηχανικό κτίριο με την δραστηριότητα «Επεξεργασία και τυποποίηση φρούτων – λαχανικών, γεώμηλων και αποθήκευση ψύξη» στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους στη θέση «Χαλέπα» και επί αγροτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Θέματα Δ/νσης Δόμησης:
17. Περί παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Καπαρελίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
18. Περί αποδοχής παραχώρησης σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Ουρανίας Συρεγγέλα, που ευρίσκεται στο Άργος και επί της οδού Δήμητρας αριθ. 29 (Ο.Τ. 4) – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
19. Περί υλοτομίας δέντρων στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς (σχετ. η υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) - εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
Τρέχοντα Θέματα:
20. Περί υποβολής αιτήματος προς την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας για την καθαίρεση – απομάκρυνση της παλαιάς γέφυρας του Ερασίνου ποταμού στην Κοινότητα Νέας Κιου – εισηγητής ο κ. Ι. Αθανασόπουλος.
21. Περί χορηγήσεως άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος και
22. Συζήτηση – Ενημέρωση επί των θεμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών (ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ, ΤΠΣ) – εισηγητές οι κ.κ. Δ. Κρίγγος & Π. Παπαϊωάννου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Προστασία κατά τη διασταύρωση με χείμαρρο

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.