Στις 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος

Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Επί του από 16-10-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Περί μισθώσεως ακινήτου για την στέγαση του Αρχείου της υπηρεσίας Δόμησης» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Επί του από 20-10-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση μισθώματος καντινών αρχαιολογικού χώρου» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
6. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κίου και Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση νέου τμήματος βρεφικής μονάδας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – Κοινοχρήστων χώρων - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Σήμανση αδιεξόδου στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου και β)Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
14. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για υπάρχον ΚΑΔ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΥΜΟΙ Α.Ε», εκτός Σχεδίου περιοχής Ν. Κίου στη θέση «ΚΙΟΣΚΙΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Περί εγκρίσεως προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης εντός Σχεδίου πόλης Άργους για ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ιδιοκτησίας ΚΑΡΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με το Εθνικό Δίκτυο (ΕΟ-70 Άργους-Π. Επιδαύρου-Οδός Ναυπλίου) - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για υπάρχον ΚΑΔ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΟΥΡΣΟΣ AE», εκτός Σχεδίου περιοχή ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ στη θέση «ΑΝΑΖΗΡΙ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΟΥ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ, ιδιοκτησίας της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Εργοστάσιο «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», εκτός Σχεδίου περιοχής Άργους, περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
18. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για νέο Κτίριο - Κατάστημα, ιδιοκτησίας Χριστάκου Αργυρίου, στην εκτός Σχεδίου περιοχής Άργους, στη θέση «ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ή ΜΕΛΛΟΥ ή ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί αγροτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19. Περί χορηγήσεως άδειας Τομής Οδοστρώματος - Διέλευσης υπόγειων καλωδίων στην εταιρία τηλεπικοινωνιών «WIND» κατά μήκος οδών στην Κ. Νέα Κίο Δήμου Άργους -Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Θέματα Δ/νσης Δόμησης:
20. Περί επισκευής ρυμοτομούμενου κτίσματος, το οποίο βρίσκεται στο ΟΤ 168 στην πόλη του Άργους - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
21. Περί παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου εντός Σχεδίου πόλης Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
22. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται στον οικισμό «Γυμνού» του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
Τρέχοντα θέματα:
23. Επί του από 13-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Κληρονομίας Βορίδη - εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
24. Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού στην Κοινότητα Αχλαδοκάμπου από τη Δεξαμενή έως και την οικία του Διαμαντή Αράλη, σε οδό «Αγίου Γεωργίου» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος
25. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
26. Περί εγκρίσεως πρακτικού Νο 3 της επιτροπής εγγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους - Μυκηνών σχολικού έτους 2020 -2021 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
27. Περί χορηγήσεως άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Προστασία κατά τη διασταύρωση με χείμαρρο

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.