Για  την  κατάρτιση Μητρώου  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  (εταιρειών-φυσικών προσώπων)για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις,  πυρκαγιές,  σεισμούςή  οποιοδήποτε  άλλο  έκτακτο  φαινόμενο  ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Άργους-Μυκηνών για το χρονικό διάστημαέως 31/12/2022

Κλικ εδώ