Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών αποφασίζει την  παράταση της ώρας  έναρξης των μαθημάτων,  κατά δύο [2] ώρες, για τις ημέρες  Τετάρτη 17/2, Πέμπτη 18/2 και  Παρασκευή

19/2, για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Μυκηνών καθώς και για τους παιδικούς σταθμούς  και νηπιαγωγεία, προκειμένου να διασφαλισθεί η  ομαλή μετακίνηση μαθητών,  εκπαιδευτικών και προσωπικού  κατά την πρόσβαση και την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους  και  να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .