Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:00- 14:00 μ.μ. σε πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την πρόσφατη εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 , με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1 ο : «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ για νέα εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ» ιδιοκτησίας ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., εκτός οικισμού Φιχτίων, στη θέση «ΜΑΓΚΝΑΡΙΑ» ή «ΚΟΜΜΑΤΙ» ή «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού ».
ΘΕΜΑ 2ο: «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο και για την εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», του ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιδιοκτησίας Γ. ΚΩΣΤΑΚΗ Α.Ε., εκτός σχεδίου πόλεως Αργους, στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί αγροτικής οδού».
ΘΕΜΑ 3 ο : «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ για υπάρχον ΚΑΔ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ –ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ, ιδιοκτησίας της «ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε.», εντός οικισμού Σκαφιδακίου, στη θέση «ΤΡΟΧΑΛΙΑ», του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί αύξησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων (μπλε διαγράμμιση) στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, στο Αργος».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών