Στις 27 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη
τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί μείωσης ενοικίων για δημοτικά μισθώματα –περίπτερα λόγω πανδημίας κορωναϊού.
3] Προγραμματική σύμβαση στα πλαίσια του έργου 2017ΕΠ52600004 << Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Π.Ε.Αργολίδας >> για το υποέργο : << Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Μπορσίων >>.
4] Προγραμματική σύμβαση στα πλαίσια του έργου 2017ΕΠ52600004 << Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Π.Ε.Αργολίδας >> για το υποέργο : << Βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας γηπέδου Νέου Ηραίου >>.
5] Έγκριση μελέτης για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής, για την Ενεργειακή αναβάθμιση
του δημοτικού φωτισμού του δήμου Άργους Μυκηνών.
6) Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής, για την Ενεργειακή αναβάθμιση του
δημοτικού φωτισμού του δήμου Άργους Μυκηνών, με χρηματοδότηση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
7] Έγκριση διενέργειας προμήθειας έξι απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός πλυντηρίου κάδων,
με χρηματοδότηση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
8] Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας Νο 1 του έργου« Οδοποιϊα Κοινότητας Αχλαδοκάμπου ».
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών