Στις 27 Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και από ώρα 13:30 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί
τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της
πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ' αριθ. 163/29-5-
2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους
2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού
φωτισμού του δήμου Άργους Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί εγκρίσεως σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
προμήθεια έξι απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός πλυντηρίου κάδων - εισηγητής ο
κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
5. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί μισθώσεως ακινήτου για την λειτουργία και στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στην Κοινότητα Νέας Κιου – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου 2018 - 2019» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εκδόσεως κανονιστικής απόφασης συγκοινωνιακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του
έργου: «ANAΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ
ΑΡΓΟΣ» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως 1
ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - 2
ο ΕΡΓΟ» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ για νέα εγκατάσταση με
δραστηριότητα «ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ» ιδιοκτησίας ΥΙΟΙ
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., εκτός οικισμού Φιχτίων, στη θέση «ΜΑΓΚΝΑΡΙΑ» ή
«ΚΟΜΜΑΤΙ» ή «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής οδού –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο και για
την εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», του ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιδιοκτησίας Γ. ΚΩΣΤΑΚΗ Α.Ε., εκτός
σχεδίου πόλεως Άργους, στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί
αγροτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ για υπάρχον ΚΑΔ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
– ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ, ιδιοκτησίας της «ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε.», εντός οικισμού
Σκαφιδακίου, στη θέση «ΤΡΟΧΑΛΙΑ», του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής
οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος για την διέλευση υπογείου δικτύου
χαμηλής τάσης στην οδό Ποντίων (πάροδος Βλάσση) στο Άργος (πάροχος ΔΕΔΔΗΕ) -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος για την διέλευση υπογείου δικτύου
χαμηλής τάσης στην οδό Βασ. Γεωργίου Α΄, στο Αργος (πάροχος ΔΕΔΔΗΕ) -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Άμεση αποκατάσταση
ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας, β)Συντήρηση δημοτικών κτιρίων, γ)Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας και δ)Κατασκευή
κολυμβητηρίου Άργους - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
16. Περί εκτιμήσεως ανθοφορίας και αναμενόμενης παραγωγής ελαιοδέντρων για το
έτος 2021 – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
17. Καθορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων περιόδου 2021 – 2022, ορίων ηλικίας,
τροφείων, δικαιολογητικών, μορίων, μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής
και ενστάσεων για τις επανεγγραφές και εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς
/ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.
18. Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής –
διπλοκίνησης αντλιοστασίου ύδρευσης τροφοδοσίας αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών -
εισηγητής ο κ. Ι. Καχριμάνης.
19. Περί μετατροπής της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» σε Αναπτυξιακό
Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 του Ν. 4674/2020 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
20. Περί μετατροπής του ΕΠΑΛ Άργους σε πρότυπο ΕΠΑΛ – εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης και
21. Περί συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην υπό ίδρυση αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «CLIMATTICA» - εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.