Στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)


«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Αποδοχή Οικονομικής Προσφοράς Δανείου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( Τ.Π.κ ́Δ ) για την εκτέλεση
του έργου << Ιδρυση νέου Κοιμητηρίου Μύλων >>.
2] Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής τροφείων, από τον 1734 / 2021 βεβαιωτικό Χρηματικό
Κατάλογο, λόγω διαγραφής νηπίων τον μήνα Ιούλιο 2021 .
3] Επί της από 07-7-21 Γνωμοδότησης της Δικηγόρου κας Τσαρούμη Χρυσαυγής σχετικά με την υπ ́αριθμ
Α119/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε υπόθεση Αννας Μαχαίρα.
4] Επί της από 15-7-21 Γνωμοδότησης της Δικηγόρου κας Τσαρούμη Χρυσαυγής σχετικά με την υπ ́αριθμ. 55/2021
Διαταγή Πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ποσού 24.909,12 ευρώ υπέρ
της Μαρίας Κοτανίδου του Θεοδώρου.
5] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε υπόθεση Αγωγής των Γεωργίου
Καπετάνου και Βασιλείου Καπετάνου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
6] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για την διεκπεραίωση των πιστοποιητικών
περί δημοσίευσης η μη διαθηκών του ζεύγους Χατζηπέτρου και των εγγράφων που θέλουμε από
το Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου.
7] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγή
πληρωμής του Παναγιώτη Σπανού του Χρήστου κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 163/2021
της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
8] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγή
πληρωμής του Ευαγγέλου Χριστοπούλου του Θεοφάνη κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 109/2021
της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
9] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγή
πληρωμής του Δημητρίου Αθανασόπουλου του Μαρίνη κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 162/2021
της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
10] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγή
πληρωμής του Αθανασίου Σκλήρη του Μιχαήλ κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 110/2021 της Δικαστού
του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
11] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγή
πληρωμής του Παν. και Αν. παντ. Κουταβάκης Ο.Ε. κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 183/2021
της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ναυπλίου.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών