Αναρτήθηκε η πρόσκληση για τη δράση ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 2021-2022 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. www.eetaa.gr paidikoi.eetaa.gr
Βάσει της Αναλυτικής πρόσκλησης οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις επιδοτούμενες θέσεις νηπίων και παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 , ξεκίνησαν σήμερα 19/07/2021 και θα

διαρκέσουν μέχρι και την 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) μέσω της ειδικής εφαρμογής  Παιδικοί Σταθμοί –ΚΔΑΠ 2021-2022 : Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσεων
  Χρονοδιάγραμμα:
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων : 19.7.2021 – 3.8.2021 (ώρα 23:59)
Προσωρινά Αποτελέσματα: 9.8.2021
Ενστάσεις: 10.8.2021 – 12.8.2021 (ώρα 23:59)
Οριστικά Αποτελέσματα : 13.8.2021
 Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι  ειδικότερες λεπτομέρειες και τρόπος οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται  στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχει εκδοθεί και στις σχετικές οδηγίες  σε αυτήν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr)
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ ανακοίνωσε  την εκκίνηση διαδικασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» για τον κύκλο περιόδου 2021-2022.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΑΑ
Αναμένεται  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί με τις  σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr paidikoi.eetaa.gr).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600)