Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων».

Εκτιμώμενη αξία 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 140178.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον διαγωνισμό, βάζοντας στο πεδίο "Αρ./ Α/Α Συστήματος" τον αριθμό: 140178 και μετά πατήστε "enter" απο το πληκτρολογιό σας.