Αντιδήμαρχοι

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΣΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΚΩΤΣΟΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΓΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ  
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ,
1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΝΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΡΕΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΙΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΛΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
  • Δ.Ε.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • Δ.Σ.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 


 

Α. Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αργυροπούλου Αναστασία, Αδρακτά Κων/νο, Κωτσονάρο Γεώργιο, Δαμάλα Σωτήριο, Αλεξανδρόπουλο Γεώργιο, Ζουλούμη Μαρία, Κολεβέντη Φώτιο, Φλεβάρη Χρήστο, Μπουλούκο Παναγιώτη, Καμπόσο Παναγιώτη, Λιόλιο Αντώνιο, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Μυκηνών με θητεία ενός [1] έτους, από την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

1 ον Στην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας κ. AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργία του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων:

α) Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

β) Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

γ) Γραφείο Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων και ειδικών Συνεργείων

δ) Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων σε συνεργασία με τον εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Δημάκη

ε) Γραφείο Περιβάλλοντος

Β. Την Εποπτεία των Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Γ. Την συνεργασία με εθελοντικές ομάδες πολιτών.

 

2 ον Στον Αντιδήμαρχο Πράσινων Υποδομών, Έργων, Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας. κ. ΑΔΡΑΚΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχν. Εργων & Μελετών:

α) Γραφείο Συγκοινωνιακών και Κτιριακών έργων

β) Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργωv

Β. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχν. Εργ. & Μελ. :

α) Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νσης της Δ/νσης Τεχν. Εργ. & Μελ.

Δ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Δόμησης της Δ/νσης Δομ., Περ., Καθ/τας & Πρασ:

α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

δ) Γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας

ε) Γραφείο Κοιμητηρίων

 

3 ον Στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού κ. ΚΩΤΣΟΝΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικ/κών Υπ. & Τοπ. ΟΙκ/κής Ανάπτυξης:

α) Γραφείο προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης

β) Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών

Β. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικ/κών Υπ. & Τοπ. Οικ/κής Αν.:

α) Γραφείο Προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος, Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, πλην των αρμοδιοτήτων Περιουσίας

α) Γραφείο Εισφορών-Τελών-Φόρων,

β) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων, πλην των αρμοδιοτήτων Περιουσίας,

γ) Γραφείο Ταμείου,

Δ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης

 

4 ον Στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Νέων, Εθελοντισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΔΑΜΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού με αρμοδιότητες μόνο για Τουρισμό Αθλητισμό και Νεότητας,

Β. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του ΠΡΩΗΝ ΝΠ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ όσον αφορά στον αθλητισμό,

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ,

Δ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ «ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ» και όλων των γηπέδων γενικά κ.λ.π,

 

5 ον Στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Αστικού Σχεδιασμού, Πρασίνου & Βιώσιμης Κινητικότητας. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Β. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος πρασίνου και Αγροτικής παραγωγής πλην των αρμοδιοτήτων Αγροτικής Παραγωγής:

α) Γραφείο Συντήρησης πρασίνου

β) Γραφείο Ηλεκτρολογικών έργων και Σηματοδότησης

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.

Δ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Ε. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.

ΣΤ. Την εποπτεία/ έλεγχο των κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, καθώς και υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών.

 

6 ον Στην Αντιδήμαρχο για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου & Υπεύθυνη για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς κ. ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

Α. Την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.

Β. Την μέριμνα για την λειτουργία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ

 

7 ον Στον Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μέριμνας & Οργάνωσης κ. ΚΟΛΕΒΕΝΤΗ ΦΩΤΙΟ.

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης:

α) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

Β. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου:

α) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης

β) Γραφείο Ληξιαρχείου

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οργάνωσης και Συντήρησης Αρχείων:

α) Γραφείο Οργάνωσης και Συντήρησης

β) Γραφείο Μικροφωτογράφησης

γ) Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Εκκαθάρισης Αρχείων

Δ. Την εισήγηση στον κ. Δήμαρχο των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού

 

8 ον Στον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας. κ. ΦΛΕΒΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου:

α) Τμήμα πρασίνου και Αγροτικής παραγωγής πλην των αρμοδιοτήτων πρασίνου.

β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

γ) Γραφείο Απασχόλησης

Β. Την Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας :

α) Γραφείο φυτικής παραγωγής

β) Γραφείο ζωικής παραγωγής

γ) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

δ) Γραφείο Αλιείας

ε) Γραφείο Σφαγείων

Δ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

9 ον Στον Αντιδήμαρχο Σύγχρονου Πολιτισμού, κ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας λειτουργία του Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού μόνο ως προς τις αρμοδιότητες πολιτισμού.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΝΠ σε θέματα πολιτισμού

Γ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ωδείου

Δ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας της συγχωνευόμενης ΚΕΔΑΜ & σε θέματα πολιτισμού

 

10ον Στον Αντιδήμαρχο για θέματα του πρώην Δήμου Μυκηναίων, Βοήθεια στο Σπίτι, Αγροτικά Ιατρεία, κ. ΚΑΜΠΟΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Α. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής:

• Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.

• Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

• Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.

• Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.

• Κοινωνική Πρόνοια.

• Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.

• Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.

• Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου ΚΑΠΗ Κοινωνικό Μαγειρείο, Συσσίτιο, Κοινωνικό Παντοπωλείο

 

11ον Στον Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοτικής περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. ΛΙΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ

Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Γ. ΚΕΠ:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Δ. Γραφείο Παιδείας- Διά Βίου Μάθησης

Ε. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών-Βρεφονηπιακών

ΣΤ. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού ως προς αρμοδιότητες Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

Β. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Λιόλιος Αντώνιος και Καμπόσος Παναγιώτης, θα είναι άμισθοι.

 

Γ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει στα καθήκοντά του η Αντιδήμαρχος κ. Αργυροπούλου Αναστασία και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής την αρμοδιότητα αυτή θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπουλούκος Παναγιώτης.

 

Δ. Οι πολιτικοί γάμοι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα τελούνται από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Λιόλιο Αντώνιο και Φλεβάρη Χρήστο.

 

Ε. Όσες αρμοδιότητες δεν εκχωρούνται παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου.

 

ΣΤ. Αναθέτουμε στους κάτωθι αναφερόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, καθήκοντα εντεταλμένων Συμβούλων ως εξής:

1. Γάτσιου Δήμητρα Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Λέρνας.

2. Καραβίδα Βασίλειο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αλέας.

3. Δημάκη Γεώργιο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας & για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Αργυροπούλου Αναστασία.

4. Σελλή Γεώργιο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδοκάμπου.

 

Τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κίου παραμένουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και ασκούνται από τον ίδιο.

 

Η θητεία των Εντεταλμένων Συμβούλων θα είναι για ένα [1] έτος, από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

138/19-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Άργους-Μυκηνών 

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner