Με απόφασή του  Δημάρχου  Άργους-Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου  ορίστηκαν οι νέοι  αντιδήμαρχοι του Δήμου Άργους-Μυκηνών  ως εξής:
Οι  δημοτικοί σύμβουλοι  της πλειοψηφίας, κ.κ. Κρίγγος Δημήτριος, Μαρλαγκούτσος Πέτρος, Μπαντανάς Αχιλλέας, Οικονόμου

Θεόδωρος, Παπαϊωάννου Παναγιώτης, Πετσέλης Χρήστος και Χατζηγεωργίου Ηλίας, ως  Αντιδημάρχοι του Δήμου Άργους Μυκηνών με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 1.9.2014 μέχρι και 28.2.2017. Εν συνεχεία μεταβιβάστηκαν και οι αρμοδιότητες  στους Αντιδημάρχους τις οποίες και ανακοινώνουμε αναλυτικά:

Στον κ. Δημήτριο Κρίγγο  
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου, Προμηθειών, Εσόδων – Περιουσίας και Δανείων (εκτός του γραφείου ελεγχόμενης στάθμευσης). Υπογραφής των Χρηματικών Ενταλμάτων του Δήμου μας .Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

Στον κ. Μαρλαγκούτσο Πέτρο
Λειτουργίας των τμημάτων Οικονομικής Ανάπτυξης , Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Υπογραφής χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών. Λειτουργίας γραφείων φυτικής - ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής .Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων Υπηρεσίας αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος [προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας, παροχή εντολής για σφράγιση κ.λ.π.] Εποπτείας – ελέγχου κοινωφελών και  κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, καθώς και υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών. Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.

Στον κ Αχιλλέα Μπαντανά
Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου Λειτουργίας Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.
Προώθησης πολιτιστικών δράσεων Αδελφοποιήσεων. Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών. Λειτουργίας Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής. Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου
Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη και κληροδοτημάτων.

Στον κ. Οικονόμου Θοδωρή
Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ .Λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης .
Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του. Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων Λειτουργίας Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού. Συμβουλίου Νέων. Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.

Στον κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου
Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων , Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής .Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών Σχεδίου Πόλης Άργους Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων Έκδοσης οικοδομικών αδειών. Πολεοδομικών εφαρμογών. Ελέγχου κατασκευών-αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων. Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών. Κτηματολογίου.

Στον κ. Χρήστο Πετσέλη
Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και του γραφείου πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της ίδιας Διεύθυνσης. Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης. Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων. Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου. Θεμάτων περιβάλλοντος. Συντήρησης πρασίνου και κήπων. Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα και το πράσινο. Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.

Στον κ.  Ηλία Χατζηγεωργίου
Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού. Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής. Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου. Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
Επίσης αναθέτει αρμοδιότητες στους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Δημήτριο Κατσένη και Δημήτριο Νταβίλη ως εξής: Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου. Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη. Κοινωνική Πρόνοια. Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ. Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων. Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.
Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κρίγγος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Δημητρίου Κρίγγου, την αρμοδιότητας αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Οικονόμου Θεόδωρος.

                                               

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Προστασία κατά τη διασταύρωση με χείμαρρο

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.