Ο Δήμος Άργους Μυκηνών ενημερώνει τους δημότες ότι, βάσει του Ν 4257/14 άρθρο 51, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν 4304/14, έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους  έως  και  τις

28/11/14. Η ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής της οφειλής έως 1ΟΟ δόσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση κάνοντας αίτηση στο ταμείο του Δήμου, Καποδιστρίου 9-11.(2ος όροφος). Σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής αφαιρούνται εξ΄ολοκλήρου, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Επειδή θεωρούμε την ρύθμιση ιδιαιτέρως ευνοϊκή, καλούμε τους δημότες να προσέλθουν και να αξιοποιήσουν την δυνατότητα αυτή.