Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

             Οικονομικά Θέματα:
1.    Αναπροσαρμογή και εναρμόνιση των συντελεστών των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, Δ.Φ. του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το έτος 2015 και εφ’εξής - εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2.    Επί του από 27-10-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών άρδευσης Τ.Κ. Φιχτίου, χρήσης Νεκροταφείου Τ.Κ. Κιβερίου και τελών Λαϊκής Αγοράς Άργους» - εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3.    Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια του Δήμου – εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
4.    Διοργάνωση της εκδήλωσης «1ο Πανελλήνιο show αναπαράστασης Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», τροποποίηση προϋπολογισμού, έγκριση δαπάνης κ.λ.π.

               Τρέχοντα Θέματα:
5.    Επί της υπ’ αριθ. Πρωτ.: 37807/22-10-2014 αιτήσεως του Συλλόγου Τυφλών Νομού Αργολίδος «Η ΙΡΙΔΑ» δια της οποίας αιτείται παραχώρηση γραφείου για την στέγασή του – εισηγητής κ. Χ. Πετσέλης.
6.    Περί ορισμού (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και (2) ως αναπληρωματικών για την επιτροπή εκτιμήσεως εκποιουμένων ακινήτων κτημάτων του Δήμου Άργους - Μυκηνών, ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015  - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:


Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014 – εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.