Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών, κατά την συνεδρίασή του της 16 Μαΐου 2017, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την από 9 Μαΐου 2017 ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Αργολίδας.


ΨΗΦΙΣΜΑ
Καταδικάζουμε απερίφραστα την αήθη επίθεση του Αντιπεριφερειάρχη κ.Χειβιδόπουλου και των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Ε. Αργολίδας κ.κ.Σιδέρη, Παναγιωτοπούλου, Στεφανόπουλου, Σαρρή και Τζανή επ’ αφορμή νόμιμα ληφθεισών αποφάσεων που αφορούν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων . Η απόφαση για την προσωρινή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου μας (μηχανική, διαλογή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση) λήφθηκε με γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον των δημοτών μας . Η λύση που επιλέξαμε δεν είναι έξω και πέρα από κάθε νόμιμη διαδικασία της Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως ψευδώς αναφέρεται στην πιο πάνω ανακοίνωση, της οποίας οι συντάκτες και υπογράφοντες ξεπερνούν κάθε όριο πολιτικού «θράσους», ισχυριζόμενοι ότι δήθεν το έργο της Περιφέρειας είναι το πιο φθηνό για τον πολίτη, το πιο φιλικό για το περιβάλλον και το πιο νόμιμο, αφού συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γνωρίζουν και δόλια αποκρύπτουν οι συντάκτες και υπογράφοντες την πιο πάνω ανακοίνωση ότι η τιμή που θα επωμίζονταν οι πολίτες από την λύση της Περιφέρειας ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ ανά τόνο , ενώ η λύση του Δήμου μας θα κοστίσει στον δημότη περίπου 40 Ευρώ ανά τόνο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών εμμένει στις με αριθμούς 317/2016 και 320/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την προσωρινή και ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων θεωρώντας την νόμιμη και την πλέον συμφέρουσα για τους πολίτες του Δήμου Άργους Μυκηνών .  
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους ανωτέρω να ανακαλέσουν άμεσα τα όσα αναφέρουν στην πιο πάνω ανακοίνωσή τους και ιδιαιτέρως τις απρεπείς τους εκφράσεις. Ευελπιστούμε  ότι θα βρουν το απαιτούμενο πολιτικό θάρρος και ήθος για να πράξουν κάτι τέτοιο.

 ΥΠΕΡ Ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Μπέγκος, Ν. Γκαβούνος, Π. Σκούφης, Π. Παπαϊωάννου, Β. Τάγκαλης, Π. Διολίτσης, Π. Μαρλαγκούτσος, Ι. Νώτης, Ν. Δελής, Α. Κουκουβές, Δ. Κατσένης, Τ. Μποζιονέλος, Α. Μπόμπου – Δανούση, Β. Τζαβέλλας, Δ. Τσίρος, Π. Δούρος, Δ. Κρίγγος, Θ. Οικονόμου, Χ. Πετσέλης, Ν. Καννέλος, Α. Μπαντανάς, Η. Χατζηγεωργίου, Δ. Τσίμπος, Π. Νικολαράκος, Π. Καρούζος, Π. Ριμπάς και Σ. Τσετσέκος.
ΚΑΤΑ Ψήφισαν μόνο δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Δ. Νικητόπουλος και Ι. Γκριτζάνη – Δήμα διαφοροποιούμενοι από την υπόλοιπη παράταξη τους χωρίς όμως να διαφωνούν στις αποφάσεις του ΔΣ για την διαχείριση των απορριμμάτων.
ΑΠΟΝΤΕΣ ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Σχοινοχωρίτης, Δ. Νταβίλης, Π. Μουσταϊρας, Α. Μουζακιώτης, Γ. Μποζιονέλος, Δ. Πλατής, Α. Σταμέλου, Δ. Κονοπίσης, και Γ. Θεοδοσίου, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Γ. Σαρρής, Ν. Χαρτοφύλλης.